vrijdag, 12. april 2013 - 10:17 Update: 03-07-2014 0:59

Wegvervoer vaak bouwgerelateerd

Foto van vrachtwagen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Nederlandse transporteurs vervoerden in 2011 ruim 600 miljoen ton aan goederen over de weg. Viervijfde deel hiervan bleef binnen Nederland. Bouwgerelateerde goederen maken een belangrijk deel uit van het binnenlands vervoer èn van het grensoverschrijdend vervoer over de weg. Bij het transport van deze goederen gaat het veelal om korte afstanden.

Het aandeel binnenlands vervoer in het totale transport door Nederlandse wegvervoerders is de afgelopen tien jaren iets toegenomen. Tussen 2002 en 2011 steeg dit met 1 procentpunt tot 80 procent. Bouwgerelateerde goederen zijn de meest vervoerde goederen over de Nederlandse wegen. Door de malaise in de bouw is dit aandeel wel afgenomen. Tussen 2002 en 2009 was gemiddeld 24 procent van het binnenlands vervoerd gewicht bouwgerelateerd, in 2011 was dit nog 20 procent. Het aantal ritten van vrachtauto’s met bouwmaterialen daalde van 6,2 miljoen in 2009 tot 4,6 miljoen in 2011.

Vervoer van bouwmaterialen en ruwe mineralen zoals zand, grind en grond kenmerkt zich doordat het transport vaak over korte afstand plaatsvindt. In 2011 werd bij meer dan de helft van de ritten minder dan 50 km afgelegd. Bij andere goederensoorten was dat ruim een derde.

 

Provincie:
Tag(s):