maandag, 8. juli 2013 - 17:04 Update: 03-07-2014 0:55

Werkdruk in zorg door werkgevers nog onvoldoende aangepakt

Foto van zusters verpleegkundigen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn is licht verbeterd maar nog niet voldoende. Dat concludeert de Inspectie Sector Zorg en Welzijn (SZW).

'Hoewel er meer aandacht is voor de aanpak van agressie in de sector, is er nog veel verbetering nodig voor de aanpak van  psychosociale arbeidsbelasting en met name de werkdruk', zo staat te lezen in de rapportage ‘Zorg en Welzijn 2010-2012’.

De Inspectie SZW rapporteert elke twee of drie jaar over resultaten en inzichten in een bepaalde sector. Dit is de eerste sectorrapportage voor de sector Zorg en Welzijn, over de periode 2010 – 2012. De Inspectie werkt risicogericht en heeft voor dit onderzoek acht segmenten gekozen op basis van risicoanalyses en gegevens over naleving van arbowet- en regelgeving.

Niet representatief
De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook niet representatief voor de hele sector Zorg en Welzijn. De segmenten die de Inspectie bekeken heeft zijn de verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en ambulancediensten.


25% instroom WIA uit SZW
Wanneer werknemers uitvallen als gevolg van arbeidsomstandigheden, is dit niet alleen voor de betrokkenen nadelig. Het brengt ook hoge kosten met zich. Een kwart van de totale instroom in de WIA (arbeidsongeschiktheid) in Nederland komt uit de sector Zorg en Welzijn. Verzuim en uitval vergroten bovendien onnodig toekomstige arbeidsmarkttekorten in de zorg.