donderdag, 1. augustus 2013 - 17:07 Update: 03-07-2014 0:54

Werkgevers nemen geen maatregelen tegen extreme hitte

Foot van hitte op strand zomer zon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het merendeel van de werkgevers neemt geen extra maatregelen tijdens extreme hitte op de werkvloer.

Dit meldt FNV Bondgenoten donderdag naar aanleiding van de eerste resultaten van de Meldlijn Zomerhitte. Volgens de reacties op de meldlijn doet 61 procent van de werkgevers niets extra's voor hun personeel in tijden van extreme hitte. De meldlijn Zomerhitte staat sinds 18 juli online en is sindsdien door 612 mensen ingevuld.

Fysieke klachten
Van de invullers had 92 procent last van fysieke klachten door het werken in de hitte. Die klachten bestaan voornamelijk uit concentratieverlies (ruim 76 procent) en jeuk en/of irritatie van de huid (33 procent). 

In nog eens 18 procent van de gevallen kregen mensen kramp in de spieren (hittekramp). Achtenveertig mensen meldden dat ze flauw waren gevallen (7,7 procent) en vijftien mensen vulden in dat ze een hitteberoerte hadden gekregen en/ of een combinatie van klachten, waardoor ziekenhuisopname nodig was.

Overige klachten (30 procent) betroffen met name hoofdpijn en migraine, duizeligheid, benauwdheid en overmatig transpireren, omdat 'gedwongen werd te werken in polyester kleding'.

Maatregelen werkgevers
Op de vraag: 'Wat heeft uw werkgever tot nu toe tegen extreme hitte gedaan?', antwoordde 61 procent 'niets'. Iets minder dan 40 procent van de werkgevers nam wel maatregelen. Helaas niet altijd even effectief, volgens de ondervraagden. 

22 procent gaf aan dat de baas 'extra drinken' verstrekte. In bijna 5 procent van de gevallen werden door de werkgever extra pauzes ingelast (4.7 procent) of werd airconditioning geïnstalleerd (4.2 procent). In de meeste overige gevallen deelden werkgevers ijsjes uit, werden ventilatoren neergezet of mochten werknemers extra vroeg beginnen.

Sectoren
De meeste meldingen kwamen uit de Publieke sector (zorg, gemeentelijke reiniging, etc.), gevolgd door detailhandel non food, metaal & techniek, procesindustrie en tot slot de voedingsindustrie. 

Iets meer mannen (57,2 procent) dan vrouwen deelden hun ervaringen met werken in de hitte. Daaronder evenveel leden van een vakbond (50.1 procent) als niet-leden (49.9 procent).

Van de ondervraagden was bijna 34 procent onder de 35 jaar. 21,3 procent viel in de categorie 35-44 jaar, 26,3 procent in de categorie 44-54 jaar. En 19 procent was ouder dan 55 jaar.

 
Provincie: