donderdag, 18. juli 2013 - 10:58 Update: 03-07-2014 0:54

Werkloosheid blijft verder stijgen vooral onder 45-plussers

Foto van CWI zoeken naar baan werk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In juni zijn er weer 16.000 nieuwe werklozen bijgekomen waardoor het totaalaantal is gestegen naar 675.000. Dit blijkt donderdag uit de nieuwste cijfers van het CBS.

'Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juni met 4.000 is toegenomen tot 382.000', aldus het CBS.

Werkloosheid afgelopen half jaar met ruim 100.000 gestegen
De werkloosheid is in juni opgelopen tot 8,5 procent. Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100.000 meer werklozen. De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11.000 werklozen per maand bij.

45-plussers
Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7.000. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep. Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2.000 werklozen per maand bij.


In juni kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking; in mei was dat 6,6 procent.

Verdere toename WW-uitkeringen onder 45-plussers
Juni 2013 telde 382.000 lopende WW-uitkeringen, 1 procent meer dan in mei. In het afgelopen half jaar steeg het aantal WW-uitkeringen met 12 procent. Het aantal WW-uitkeringen van 45-plussers nam vergeleken met een maand geleden toe met bijna 2 procent. Ook ten opzichte van een half jaar geleden was de stijging onder deze groep het grootst, ruim 13 procent.

Categorie: