donderdag, 16. mei 2013 - 14:06 Update: 03-07-2014 0:58

Woningcorporaties laten huurprijzen fors stijgen

Woningcorporaties laten huurprijzen fors stijgen
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Corporaties verhogen de huren fors en beperken hun investeringen (nieuwbouw). Dit blijkt uit een analyse door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) van de meerjarenprognoses die corporaties recent hebben afgegeven over de periode 2013 tot en met 2017.

Corporaties nemen maatregelen om de financiële continuïteit te waarborgen. Dit is noodzakelijk vanwege de overheidsmaatregelen uit het woonakkoord die een stevige impact hebben op de (financiële) situatie van corporaties. Doordat corporaties de huren fors laten stijgen, worden de mogelijkheden voor corporaties beperkt om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen, zoals een stijging van de rente. Hierdoor nemen de risico’s in de sector toe. 

Huurinkomsten nemen sterk toe
In de periode 2012-2017 stijgt de gemiddelde maandhuur van zelfstandige huurwoningen van € 441,- naar € 543,-. De groei van de totale inkomsten uit huren voor woningcorporaties bedraagt in deze periode 22%.

Minder nieuwbouw  huurwoningen gepland
In de komende vijf jaar zijn er plannen voor de nieuwbouw van 105.000 zelfstandige huurwoningen. In de 5 jaars prognose van 2012 werden nog 146.000 nieuwe huurwoningen gepland. Dit betekent een daling van 28%.

Provincie: