vrijdag, 1. maart 2013 - 7:54 Update: 03-07-2014 1:02

Eén op de zestien Nederlanders heeft EHBO-app

Eén op de zestien Nederlanders heeft EHBO-app

Amsterdam - Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis gedownload op hun smartphone. Daarmee hebben zij voortaan alle informatie bij de hand om eerste hulp te kunnen verlenen.

Uit een enquête onder 10.000 gebruikers blijkt dat 15% van hen de applicatie heeft gebruikt in een noodsituatie. Van deze mensen zegt 88% daardoor beter in staat te zijn geweest hulp te verlenen. Dit is belangrijk, want kennis van eerste hulp in de eerste minuten van een ongeval is cruciaal om levens te redden of letsel te beperken. De meeste mensen hebben de app nodig gehad bij een blessure, snij- of schaafwonden of een brandwond. Zo raadpleegde Gertie uit Babberich de app nadat haar zoon koelvloeistof in zijn gezicht had gekregen en leerde ze dat hij moest spoelen met koud water. De gebruikers raadpleegden de EHBO-app ook als naslagwerk en voor het vinden van de dichtstbijzijnde huisartsenpost of ziekenhuis. Slechts 3% van alle Nederlanders beschikt over aantoonbare eerste hulpkennis[2]. Dit niveau is erg laag ten opzichte van landen als Duitsland en Oostenrijk (80%)[3]. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich op verschillende manieren in om dit kennisniveau in Nederland te verbeteren. De EHBO-app levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Provincie: