vrijdag, 29. november 2013 - 8:50 Update: 03-07-2014 0:47

Zorg beter af bij gemeenten

Zorg beter af bij gemeenten
Foto: Archief FBF.nl
Zorg beter af bij gemeenten
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De FNV roept het kabinet op om de thuiszorgplannen te herzien.

Recent heeft staatssecretaris van Rijn bekend gemaakt dat hij een onderdeel van de thuiszorg, te weten de persoonlijke verzorging (hulp bij wassen, aankleden, uiterlijke verzorging), onder wil brengen bij de zorgverzekeraars.

De FNV is alles afwegende van mening dat de persoonlijke verzorging beter af is bij gemeenten. Op deze manier kunnen twee omvangrijke onderdelen van de thuiszorg, namelijk de huishoudelijke en persoonlijke verzorging, bij elkaar worden gebracht. Hierdoor komen er minder verschillende zorgverleners bij ouderen over de vloer.

Ton Heerts, voorzitter FNV: 'De persoonlijke verzorging is beter af bij gemeenten. Op deze manier kunnen twee omvangrijke onderdelen van de thuiszorg, namelijk de huishoudelijke en persoonlijke verzorging, bij elkaar worden gebracht. Hierdoor komen er minder verschillende zorgverleners bij ouderen over de vloer.'

Als de plannen van staatssecretaris van Rijn doorgaan, wordt het werk in de thuiszorg "opgeknipt". In meer dan de helft van de gevallen waarin mensen nu thuiszorg nodig hebben, zouden mensen dan twee verschillende thuiszorgmedewerkers over de vloer krijgen. Dit is niet prettig voor de client, maar ook duurder. De kosten zullen door zorgverzekeraars in een premiestijging worden vertaald. De FNV roept daarom het kabinet op om de thuiszorgplannen te herzien.