woensdag, 11. december 2013 - 15:17 Update: 03-07-2014 0:47

Zwaardere straf mogelijk bij meerdere delicten

Foto van rechtbank wetboek strafrecht | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In een nieuw wetsvoorstel krijgen strafrechters de mogelijkheid om een verdachte, die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen.

Het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak.

De regeling vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de huidige regels van de zogeheten meerdaadse samenloop in strafzaken aan te scherpen en criminele carrières steviger aan te pakken.

Helft strafmaximum er bij tellen
Als een verdachte meerdere misdrijven heeft begaan en daarvoor terechtstaat, legt de rechter voor het totaal één straf op. De wet stelt daaraan een maximum. De rechter kijkt naar het hoogste strafmaximum van de delicten en kan daar - nu nog - een derde bij optellen. Het voorstel van de minister vergroot dat naar de helft. 


Opstelten wil het feit dat meerdere misdrijven zijn gepleegd zwaarder laten wegen en in de straf tot uitdrukking brengen. Het gaat om ernstige en schokkende delicten, vaak door dezelfde daders.

De verhoging van het strafmaximum is vooral wenselijk in gevallen van ongelijktijdige berechting. Daarvan is sprake als een verdachte na één of meer veroordelingen wordt berecht voor een ernstig misdrijf dat vóór die veroordelingen is begaan. 

Volgens de huidige regels moet de rechter dan rekening houden met alle voorgaande veroordelingen. Hierdoor is de strafruimte voor het ‘oude‘ delict beperkt en kan de rechter soms niet de straf opleggen die hij zou willen. 

Duitse wetgeving
Het wetsvoorstel biedt daarvoor een oplossing met de verhoging van het strafmaximum en een beperking van de aftrek tot alleen de eerstvolgende veroordeling. Omdat de rechter slechts rekening hoeft te houden met één veroordeling ontstaat voldoende ruimte om een passende straf op te leggen. De minister volgt hiermee de Duitse wetgeving.

 
Provincie: