dinsdag, 7. januari 2014 - 16:09 Update: 03-07-2014 0:45

50 miljoen beschikbaar voor Groninger bedrijfsleven

Foto van appeltje voor de dorst pensioen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van appeltje voor de dorst pensioen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

De provincie Groningen wil een financieel investeringsfonds oprichten waaruit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Groningen kan putten voor de vestiging en groei van ondernemingen. Het investeringsfonds, dat andere fondsen voor het MKB aanvult, heeft een beoogde grootte van 50 miljoen euro.

Met het instellen van het investeringsfonds wil de provincie de Groninger economie stimuleren. Het MKB levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en heeft last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Bovendien zijn er in de toekomst minder rijkssubsidies en Europese subsidies voor het MKB beschikbaar. Met het instellen van het fonds ondersteunt de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de MKB-sector. Het fonds is revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van de investeringen weer worden ingezet voor nieuwe aanvragen. Gezien de expertise die nodig is om te beoordelen of ondernemingsplannen voldoende revolverend zijn en marktgericht, wil de provincie de uitvoering van het fonds onderbrengen in een besloten vennootschap (bv), dat beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Groninger bedrijven kunnen met het inleveren van een ondernemingsplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen.