donderdag, 2. oktober 2014 - 10:38 Update: 02-10-2014 12:12

'Aanspreken frequente snelheidsovertreders werkt'

Aanspreken frequente snelheidsovertreders werkt

Het aantal snelheidsovertredingen van frequente verkeersovertreders neemt af wanneer zij met een brief worden aangesproken op hun rijgedrag. Dit blijkt uit de evaluatie door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL van een pilot in enkele eenheden van de politie gericht op de aanpak van veelplegende snelheidsovertreders.

Door gericht gebruik te maken van persoonsinformatie uit beschikbare registraties van de politie is aan deze verkeersveelplegers een brief gestuurd waardoor zij uit de anonimiteit zijn gehaald. Juist het uit de anonimiteit halen blijkt te werken. 

'Alleen waarschuwen werkt'
In de periode 2011 - 2013 heeft in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek een pilot plaatsgevonden van een aanpak gericht op verkeersveelplegers. Dit zijn personen die met een hoge frequentie bekeuringen ontvangen voor ergerlijk en/of asociaal verkeersgedrag. De onderzoekers meten een fors effect bij de onderzochte groep als het gaat om de ontvangen boetes. Die daalt met 35 procent terwijl bij een controlegroep in dezelfde meetperiode slechts sprake is van een daling van 3 procent. Alleen een waarschuwingsbrief blijkt dus al te volstaan om verkeersveelplegers tot ander gedrag te bewegen. 

Het belangrijkste aspect is dat niet alleen de snelheidsovertreders met de aanpak moeten worden bereikt, zoals in de pilot het geval was, maar juist met name de verkeersveelplegers die zich schuldig maken aan 'hufterig' rijgedrag. Een zorgvuldiger selectie maakt de aanpak effectiever en deze groep verdient extra aandacht van de politie, omdat er een verband is gevonden tussen hufterig rijgedrag en criminele antecedenten.