woensdag, 5. februari 2014 - 23:24 Update: 03-07-2014 0:43

Aantal geschorste leerlingen nam vorig schooljaar flink toe

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In het schooljaar 2012-2013 zijn in het voortgezet onderwijs 5359 leerlingen voor kortere tijd van school geschorst en zijn 596 leerlingen van een school verwijderd. Het aantal geschorste leerlingen steeg ten opzichte van het vorig schooljaar met ongeveer 7%.

Het aantal verwijderde leerlingen daalde daarentegen met ongeveer 4,5%. Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst. De meest voorkomende redenen voor schorsing of verwijdering zijn fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen. Een en ander blijkt uit meldingen van vo-scholen aan de Onderwijsinspectie.

Van de leerlingen die geschorst of verwijderd zijn is 77% een jongen. De meeste meldingen van schorsing en/of verwijdering betreffen leerlingen in het praktijkonderwijs of het vmbo. Denominatie van de school blijkt nauwelijks een verschil te maken. In de G4 ligt het percentage schorsingen en verwijderingen met 1,7% van  de leerlingen drie keer zo hoog als gemiddeld over het land. In de provincie Overijssel komen naar verhouding de minste schorsingen en verwijderingen voor: daar gaat het om 0,1% van de leerlingen.

Provincie: