woensdag, 16. april 2014 - 13:23 Update: 03-07-2014 0:38

Aantal kinderen met morbide obesitas verzevenvoudigd

Foto van te zwaar kind | Archief FBF
Foto: Archief FBF
Amsterdam

In de afgelopen dertig jaar is het aantal kinderen met morbide obesitas, een levensbedreigende vorm van overgewicht, met de factor 7 toegenomen. Dit meldt TNO woensdag.

Het percentage steeg van 0,08% naar 0,56% wat in Nederland neerkomt op 18.500 kinderen met morbide obesitas in de leeftijd van 2-18 jaar.

Turks en Marokkaans
Morbide obesitas komt twee tot vier keer vaker voor bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst en bij kinderen waarvan de ouders relatief laag zijn opgeleid.

Dit blijkt woensdag uit onderzoek van TNO in samenwerking met VUmc en het LUMC. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Dit is de eerste publicatie die de trend van morbide obesitas in Nederland in kaart brengt. Eerder was dit nog niet mogelijk omdat internationale criteria hiervoor ontbraken.

Risico’s voor de gezondheid
Morbide obesitas is een levensbedreigende aandoening. Van de kinderen met morbide obesitas heeft 56% op dat moment al een verhoogde bloeddruk en 67% heeft een of meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Daarnaast hebben deze kinderen een hoger risico op overlijden op middelbare leeftijd.

Groeistudies van TNO
TNO volgt sinds 1955 de groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland, onder meer via landelijke groeistudies. De groeistudies maken het mogelijk om groeidiagrammen voor de Jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en trends in overgewicht te volgen.

Deze publicatie is op basis van de drie meest recente landelijke groeistudies uit 1980, 1997 en 2009. De onderzoekers verwachten niet dat de problematiek de laatste jaren is verminderd.

VUmc doet al jaren onderzoek naar kinderen en overgewicht. Hoogleraar jeugdgezondheidszorg Remy Hira Sing schrikt van de uitkomsten. “Ik vind dit verontrustend. We moeten niet alleen kijken naar hoe vaak obesitas voorkomt maar ook hoe ernstig dit overgewicht is. Als straks het aantal kinderen met overgewicht afneemt, wil dat niet zeggen dat ook deze ernstige vorm van overgewicht terugloopt. Ook weten we niet of de afname binnen alle etnische groepen hetzelfde is”.