woensdag, 10. december 2014 - 18:37

Bedrijven werken samen aan betere fietsbereikbaarheid op Kranenburg

Bedrijven werken samen aan betere fietsbereikbaarheid op Kranenburg
Foto: Maarten Elderenbosch
Groningen

Bedrijven op het bedrijvenpark Kranenburg in Groningen hebben op 10 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Ga slimmer reizen & werken|Groningen Bereikbaar.
Bedrijven die hier gevestigd zijn gaan nauw samenwerken op de thema's aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid.

Klaas Holtman, voorzitter VBGW: 'VBGW wil onder meer Kranenburg nog aantrekkelijker maken voor bedrijven en werknemers als vestigings- en werklocatie. Dit doen we door de lokale bereikbaarheid en de veiligheid op en rond Kranenburg te verbeteren. Onlangs is in samenwerking met de gemeente Groningen het bestemmingsplan verruimd en is aangedrongen om de gevaarlijke situatie met de kruising van de busbaan en de Eemsgolaan op te lossen. Gelukkig nemen overheden daar nu ook hun verantwoordelijkheid en wordt de kruising ondertunneld. Nu gaan de bedrijven een stuk verder. Vanwege de ombouw van de Ring Zuid zullen er tijdelijke maatregelen getroffen worden, daarover is de VBGW met de overheid in goed gesprek. Ook willen de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om medewerkers en mogelijk gasten uit te nodigen gebruik te maken van alternatieve vervoersmogelijkheden zodat werknemers, bezoekers en logistieke vervoerders niet allemaal tegelijkertijd op de weg zitten. Daarom lanceren we vandaag het elektrische fietsenplan maar belangrijker een samenwerkingsafspraak waarmee structureel wordt samengewerkt aan betere fietsbereikbaarheid op Kranenburg. Wat de VBGW graag willen bereiken is, dat deze tijdelijke bereikbaarheidsmaatregelen leiden tot structureel veranderingen in reisgedrag.'

De bedrijven Seats2Meet, Trics-Media, VCD IT Groep, Grontmij en RDW hebben vandaag uit handen van Klaas Holtman (VBGW) en Paul de Rook (Ga slimmer reizen & werken | Groningen Bereikbaar) een e-bike ontvangen.  Deze e-bike's kunnen de bedrijven uitlenen aan werknemers, zodat zij deze kunnen uitproberen. De projectorganisatie Ga slimmer reizen & werken weet uit ervaring dat het overgrote deel werknemers die 6 -20 kilometer van het werk wonen, zeker 2 dagen in de week  op de e-bike naar het werk gaan als ze er eenmaal op hebben gezeten. Het gaat er overigens niet alleen om, om werknemers op de e-bike te krijgen. De volledige set aan maatregelen voor werknemers, bezoekers en logistieke vervoerders worden nu verder uitgewerkt, ook in overleg met het programmabureau Aanpak Ring Zuid en het OV-bureau Groningen|Drenthe.
 

 

 

 

Provincie: