zaterdag, 11. oktober 2014 - 15:29 Update: 11-10-2014 15:42

België heeft nieuwe federale regering

Brussel

België heeft een nieuwe regering met als Eerste Minister Charles Michel. De regeringsleden legden de eed af op zaterdag 11 oktober 2014.

De leden van de nieuwe regering hebben zaterdagochtend op het koninklijk Paleis van Brussel in de handen van de Koning de eed afgelegd.

De volledige regering bestaat uit de volgende personen:

de heer Charles Michel, eerste minister
de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen
de heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Culturele Instellingen
de heer Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
de heer Koen Geens, minister van Justitie
mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
de heer Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen
de heer Johan Van Overtveldt, minister van Financiën
de heer Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
de heer Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
de heer Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
de heer Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
mevrouw Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën
de heer Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Categorie: