dinsdag, 17. juni 2014 - 11:29 Update: 03-07-2014 0:34

Bestuurders NZa treden terug na ophef

Logo van NZa
Den Haag

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Edith Schippers (VWS) dinsdag laten weten in het belang van de NZa per direct terug te treden. De bestuursleden hebben hun functies ter beschikking gesteld.

De beide bestuursleden Langejan en Homan hebben Schippers gemeld dat zij tot hun conclusie zijn gekomen gezien de discussie die is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in de media over de bestuurskosten van de NZa. Zij hebben daarbij aangegeven afstand te nemen van de in de media geuite oordelen, maar in het belang van de NZa terug te treden. Tot het aantreden van de interim-voorzitter blijft Homan zijn werkzaamheden verrichten.

Minister Schippers respecteert hun beslissing en heeft beide bestuursleden uit hun functie ontheven. Zij zal zo spoedig mogelijk een interim-voorzitter van de NZa benoemen. Schippers heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

Provincie:
Tag(s):