woensdag, 17. december 2014 - 15:30 Update: 17-12-2014 15:56

Bewoners probleemwijken voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig

Bewoners probleemwijken voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig
Foto: Archief EHF
Den Haag

Ruim 38 procent van de inwoners van aandachtswijken voelden zich in 2013 wel eens onveilig in de eigen buurt. ‘Dit percentage is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, maar ligt wel twee keer zo hoog als het gemiddelde voor alle inwoners van Nederland’, meldt het CBS woensdag.

Iets meer dan 6 procent van de inwoners in de veertig aandachtswijken voelt zich vaak onveilig, drie keer zo vaak als gemiddeld in Nederland. Inwoners van de aandachtwijken geven de veiligheid in hun de buurt het rapportcijfer 6,0 terwijl gemiddeld in Nederland hier een 7,1 voor wordt gegeven.

Dat inwoners van aandachtswijken zich onveiliger voelen blijkt ook uit andere indicatoren. Zo geeft één op de tien inwoners van de aandachtswijken aan dat het vaak voorkomt dat ze bang zijn om slachtoffer te worden van criminaliteit; gemiddeld in Nederland geldt dit voor nauwelijks één op de 25 inwoners.

Verder geven inwoners in de aandachtswijken veel vaker dan gemiddeld in Nederland aan dat ze ’s avonds de deur vaak niet meer opendoen omdat ze dat niet veilig vinden, en ze voelen zich vaker onveilig als ze ’s avonds alleen thuis zijn. Ook ’s avonds op straat voelt men zich in de aandachtswijken veel vaker onveiliger en lopen of rijden mensen vaker om om onveilige plekken te vermijden.

Iets meer dan 6 procent van de inwoners in de veertig aandachtswijken voelt zich vaak onveilig, drie keer zo vaak als gemiddeld in Nederland. Inwoners van de aandachtwijken geven de veiligheid in hun de buurt het rapportcijfer 6,0 terwijl gemiddeld in Nederland hier een 7,1 voor wordt gegeven.

Dat inwoners van aandachtswijken zich onveiliger voelen blijkt ook uit andere indicatoren. Zo geeft één op de tien inwoners van de aandachtswijken aan dat het vaak voorkomt dat ze bang zijn om slachtoffer te worden van criminaliteit; gemiddeld in Nederland geldt dit voor nauwelijks één op de 25 inwoners. 

Verder geven inwoners in de aandachtswijken veel vaker dan gemiddeld in Nederland aan dat ze ’s avonds de deur vaak niet meer opendoen omdat ze dat niet veilig vinden, en ze voelen zich vaker onveilig als ze ’s avonds alleen thuis zijn. Ook ’s avonds op straat voelt men zich in de aandachtswijken veel vaker onveiliger en lopen of rijden mensen vaker om om onveilige plekken te vermijden.

Provincie: