donderdag, 15. mei 2014 - 9:21 Update: 03-07-2014 0:36

Bouw windmolenpark in Noordzee kan beginnen

Foto van windmolenpark | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

De bouw van het grote windmolenpark in de Noorzee bij Groningen kan beginnen. Gemini-consortium tekende donderdagochtend alle bouw-, exploitatie- en financierings-overeenkomsten met een bouwbudget van in totaal bijna EUR 3 miljard.

Met meer dan 20 betrokken partijen wordt 70 procent van dit budget beschikbaar gesteld op basis van projectfinanciering. Daarmee is Gemini het grootste offshore windpark met projectfinanciering ooit. Siemens zal voor het Gemini-project 150 windturbines leveren, elk met een capaci¬teit van 4 megawatt (MW) en een rotordiameter van 130 meter.

Het windpark komt in de Noordzee te liggen, 85 kilometer ten noorden van de Groningse kust. Met een geïnstalleerde capaciteit van in totaal 600 MW zal Gemini jaar-lijks 2,6 terawattuur (TWh) elektriciteit opleveren. Na de inbedrijfstelling zal het windenergiepark schone energie leveren aan anderhalf miljoen mensen. De hoe-veelheid energie komt overeen met jaarlijks 1,25 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Voor Siemens is dit de eerste opdracht voor een offshore windpark in Nederlandse wateren.

Het service & maintenance-contract waaraan Siemens zich voor een periode van 15 jaar verbindt, is het grootste servicecontract voor Siemens Energy Service ooit. Het voorziet in een uiterst geavanceerd logistiek concept voor windparken op zee. Voor de eerste keer zal er voor een project op elk moment een helikopter beschikbaar zijn, terwijl een speciaal voor dit doel ontworpen servicevaartuig (SOV) op het wind-park gestationeerd zal zijn. Om te zorgen voor een grotere turbinebeschikbaarheid kunnen onderhoudswerkzaamheden op vrijwel elk moment worden uitgevoerd, on-geacht weersomstandigheden of golfhoogte.

"Met dit project betreden we een van de meest belangrijke opkomende Europese offshore windmarkten", aldus Markus Tacke, CEO van de divisie Wind Power van Siemens Energy.

Provincie: