woensdag, 4. juni 2014 - 18:49 Update: 03-07-2014 0:35

Bouwen mantelzorgwoning wordt vergunningvrij

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de mogelijkheden in kaart gebracht om ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen.

Hun plan Langer thuis wonen concentreert zich op het stimuleren van regionale samenwerking, omdat mogelijke knelpunten zich daar zullen voordoen en daar opgelost moeten worden. Het gaat om mogelijkheden voor wonen en zorg dicht bij de mensen, hun netwerk en hun buurt.

Het kabinet wil het mogelijk maken mantelzorgwoningen vergunningvrij aan te bouwen of op dezelfde kavel te zetten zijn. De bouw van mantelzorgwoningen wordt vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.

De hervorming van de langdurige zorg versterkt de zorg en ondersteuning in de buurt en sluit aan bij de ontwikkeling dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen. Sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen helpen daarbij. Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren meer naar elkaar om kijken, omdat een zorgzame samenleving een betere samenleving is.

Het kabinet stelt regiotafels in om kennis en informatie te delen. Daar zitten zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties bij elkaar. 

Provincie:
Tag(s):