vrijdag, 21. maart 2014 - 12:45 Update: 03-07-2014 0:40

Bouwvallige kerk Uithoorn gered van de sloophamer

foto van kerk uithoorn | fbf archief
Foto: fbf
Uithoorn

De ''bouwvallige'' kerk in het Uithoornse centrum is gered. Het college van burgemeester en wethouders heeft met r.-k. parochie Emmaüs afspraken gemaakt over de toekomst van de Schanskerk in Uithoorn.

Monumentale onderdelen van de Schanskerk, waaronder de kerktorens, het kerkfront en de contouren van het oorspronkelijke middenschip, zullen daarbij op een duurzame wijze behouden kunnen blijven voor Uithoorn. Daarbij wordt ingezet op het gezamenlijk faciliteren van de verkoop van de Schanskerk, de pastorie en bijbehorende gronden (in eigendom van de parochie), met als extra mogelijkheid de verkoop van het omliggende gebied (in eigendom van de gemeente) ten behoeve van een herontwikkeling van het gehele gebied.

Potentiële nieuwe eigenaren worden uitgenodigd om creatieve oplossingen aan te dragen. De herontwikkeling moet plaatsvinden binnen de kaders van het Masterplan Dorpscentrum en overige wet- en regelgeving. Partijen zijn verheugd dat met deze afspraken meer mogelijkheden ontstaan voor de toekomst van het Schansgebied. Ook hebben partijen met het oog op de toekomst besloten de lopende procedures bij de bestuursrechter te beëindigen.

Instortingsgevaar

In mei 2012 werd de kerk landelijk nieuws toen de gemeente Uithoorn een groot deel rondom de kerk liet ontruimen vanwege instortingsgevaar van de torens. De klokken van de torens dreigden toen naar beneden te vallen als gevolg van achterstallig onderhoud.  

Provincie:
Tag(s):