maandag, 2. juni 2014 - 8:03 Update: 03-07-2014 0:35

Bussemaker:imagoprobleem MBO ingrijpend aanpakken

Foto van Bussemaker | RVD
Den Haag

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) weten dat zij het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) ingrijpend wil hervormen.

Zij wil dat het mbo innovatiever, kleinschaliger en regionaler wordt. Het beroepsonderwijs moet jongeren voldoende vakkennis meegeven, maar jongeren moeten volgens Bussemaker ook goed worden voorbereid op de vraag naar praktische vaardigheden. In haar brief aan de Tweede Kamer stelt zij: 'Onze economie is voor een groot deel afhankelijk van kundige vakmensen. Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden.' Dit melden verschillende media maandag.

Scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen straks sneller vakman worden op hun eigen niveau, maar ook beter doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Het mbo moet zo aantrekkelijker worden voor scholieren maar ook voor bedrijven. In de nieuwe opzet kunnen scholen hun opleidingen aanpassen aan de behoeftes van bedrijven in de regio. Het vak Duits kan bijvoorbeeld in een grensstreek van belang zijn. Kortere en intensievere opleidingen moeten scholieren meer uitdagen en beter voorbereiden op de regionale arbeidsmarkt, zo schrijft de minister.

Om het imagoprobleem waarmee veel mbo-scholen kampen tegen te gaan, wil de minister de opleidingsniveaus binnen het middelbaar beroepsonderwijs een andere naam geven. In een interview met de Volkskrant zegt Bussemaker dat alleen niveau 4, dat ook toegang biedt tot het hbo, de noemer 'middelbaar beroepsonderwijs' behoudt. Niveau 1 wordt komend studiejaar omgedoopt tot 'entreeopleiding', voor jongeren vanaf 15 jaar zonder afgeronde vooropleiding. Bussemaker stelt voor om Niveau 2 en 3 te veranderen in 'middelbaar vakonderwijs'.

Bij een aantal mbo-opleidingen zijn studenten nu in de leer bij vakmensen in de praktijk, zoals vroeger ook bij de gildes, met een meester en een gezel, gebruikelijk was. Bussemaker wil dat meester-gezelsysteem uitbreiden naar nieuwe mbo-opleidingen.

Verder moeten de scholen nieuwe studenten beter begeleiden bij de keuze voor de opleiding. Ook wil de minister geld uittrekken om mbo-studenten meer vertrouwd te maken met moderne materialen en technieken. Voor talentvolle mbo-studenten komt er een speciaal programma.

Om haar plannen te verwezenlijke trekt de minister 250 miljoen euro uit. Daarbovenop komt nog eens 100 miljoen euro voor een regionaal investeringsfonds.

Provincie:
Tag(s):