vrijdag, 10. januari 2014 - 8:58 Update: 03-07-2014 0:44

Camps: Nu nadenken over hervormingen van morgen

Foto van bord met no work | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

'We moeten in Nederland blijven nadenken over de hervormingen die nodig zijn. Deze sneller doorvoeren. En niet wachten met nadenken totdat veranderingen onvermijdelijk zijn'.

Daarvoor pleit Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ), in zijn eerste jaarlijkse nieuwjaarsartikel dat vandaag in het economenblad ESB verschijnt.

Oog hebben voor trends

'De huidige hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen, woningmarkt en langdurige zorg zijn belangrijke stappen om onze economie te versterken. Maar daarmee zijn we er nog niet. De wereld verandert in rap tempo en het economisch beleid kan niet stil blijven staan. We moeten dus doorgaan met nieuwe hervormingen én leren van de vorige,' aldus de topambtenaar van EZ. Hij constateert dat over de hervormingen die nu worden doorgevoerd te lang gesproken is en te lang geen besluiten zijn genomen. 'We moeten als samenleving leren beter te sturen op de toekomst zodat we ons sneller kunnen aanpassen. Vroegtijdig oog hebben voor trends, nadenken over hoe beleid daarop kan inspelen en tijdige besluitvorming. Zo scheppen we de voorwaarden om ons verdienvermogen in de toekomst zeker te stellen.'

De 'werkende' centraal

In zijn artikel noemt Camps de groei van het aantal ZZP’ers als voorbeeld van een ontwikkeling die een omslag in ons denken en een fundamentele aanpassing vraagt. Het onderscheid tussen ondernemer en werknemer vervaagt door de opkomst van ZZP’ers steeds meer. “De ontwikkelingen gaan snel en hebben een impact op keuzevrijheid, op collectiviteit, op solidariteit. Maar onze instituties opereren nog steeds vanuit het oude onderscheid en proberen de ZZPer in het huidige stelsel in te passen.” Een fundamentelere reactie is noodzakelijk constateert hij: “We moeten nadenken over een ander stelsel van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Een stelsel van collectieve voorzieningen waarin niet de werknemer of de ZZP’er, maar ‘de werkende' centraal staat. Dat is een serieuze hervorming waar tijdig over nagedacht moet worden.”

Provincie: