woensdag, 29. januari 2014 - 22:42 Update: 03-07-2014 0:43

Collectie Spoorwegmuseum onder nieuw dak

foto van spoorwegopslag
Foto: fbf
Utrecht

Donderdag 30 januari ontvangt Het Spoorwegmuseum de sleutel van de Wagenmakerij Venlo-Blerick Het monumentale gebouw gaat dienst doen als museumdepot. De Wagenmakerij stamt uit 1890 en is met 7.375 m2 een van de grootste industriële rijksmonumenten van Nederland. Tot enkele jaren geleden was het gebouw, dat al tientallen jaren geen functie meer had, ernstig verwaarloosd.

Stichting BOEi is in 2007 eigenaar van de Wagenmakerij geworden en heeft samen met onder meer de BankGiro Loterij en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de middelen bijeengebracht om de restauratie en de herbestemming te kunnen realiseren. Het Spoorwegmuseum is de voornaamste huurder en heeft inmiddels een deel van haar collectie ondergebracht in het monumentale pand.


Meer ruimte voor opslag
Het Spoorwegmuseum is erg blij met het nieuwe onderkomen. Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter: “De Wagenmakerij is een enorme vooruitgang voor Het Spoorwegmuseum. Het biedt ons niet alleen meer ruimte voor opslag, we hebben nu ook meer faciliteiten om klein onderhoud uit te voeren”. De collectie rollend materieel van Het Spoorwegmuseum bestaat uit circa 120 objecten. In het museum in Utrecht is de tentoonstellingsruimte beperkt, de getoonde collectie wisselt daardoor regelmatig. Met de Wagenmakerij in Venlo-Blerick beschikt het museum nu over voldoende opslagruimte.

De restauratie
De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door Schakel & Schrale, onderdeel van BAM Utiliteitsbouw, en is eind 2013 afgerond. Het dak is gerenoveerd, de buitengevels zijn gerestaureerd, alle stalen ramen zijn geschilderd en rondom is nieuwe bestrating aangelegd. Binnen liggen nieuwe vloeren en er zijn installaties ingebouwd die voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij de restauratie is er bewust voor gekozen om de sporen van de geschiedenis, zoals het patina van de bakstenen en de schade die in oorlogsjaren is opgelopen, zichtbaar te laten.


Historie Wagenmakerij Venlo-Blerick
Vanaf 1860 is het spoorwegnet in de regio Limburg - Nijmegen fors uitgebreid. Een groeiend spoorwegnet betekent ook dat er steeds meer spoorwegmaterieel nodig is. Versleten exemplaren moesten worden gerepareerd of vervangen. In de loop van de jaren ontstonden her en der in Nederland dan ook werkplaatsen en onderhoudsbedrijven. De Wagenmakerij Blerick opende op 1 maart 1890 haar deuren. In de hoogtijdagen van de wagenwerkplaats werkten wel 160 mensen dag in dag uit om de wagons te repareren. Met het sluiten van de kolenmijnen was er echter steeds minder vervoer nodig en werd de werkplaats overbodig. Op 28 februari 1969, bijna 80 jaar na de opening, werd de Blerickse wagenwerkplaats om economische redenen gesloten. De gebouwen liggen op een perceel van 1,6 ha en zijn aangesloten op het hoofdspoorwegennet. De Centrale Wagenmakerij van de Nederlandse Spoorwegen op het rangeerterrein van Blerick is met 7.375 m2 een van de grootste industriële rijksmonumenten van Nederland. Het gebouw is in 2002 tot industrieel monument verklaard.

Provincie: