woensdag, 16. april 2014 - 11:03 Update: 03-07-2014 0:38

Criminele jongeren aangehouden in grootschalig inbrakenonderzoek

Foto van arrestatie verdachte door politie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De politie hield dinsdag 15 april twee Hagenaars (22 en 26) aan op verdenking van witwassen.

n totaal hield het onderzoeksteam de afgelopen maanden tien verdachten aan in de leeftijd van 19 tot 26 jaar uit Den Haag voor betrokkenheid bij witwassen en inbraken.

Het onderzoek startte in het najaar van 2013 toen de recherche van bureau Jan Hendrikstraat aanwijzingen kreeg dat jongeren woonachtig in Kortenbos in verschillende samenstellingen woning- en bedrijfsinbraken pleegden in het hele land. In december leidde dit tot de eerste aanhoudingen. Inmiddels zijn er tien verdachten aangehouden, voor zowel woninginbraken in de regio Den Haag als ver daar buiten. Vijf verdachten zitten op dit moment nog vast, de overige leden van de criminele jeugdgroep mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten.

Criminele jeugd

De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast is een prioriteit van het korps. De aanpak richt zich op drie soorten problematische jeugdgroepen: overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen. Jongeren plegen criminele activiteiten vaak in groepsverband. Dat geldt voor ongeveer 75% van alle door jongeren gepleegde delicten. In de Haagse wijk Kortebos is de aanwezigheid van criminele jongeren merkbaar, de meldingsbereidheid in de wijk is laag.

Werkwijze

De leden van de groep reden veelal in gehuurde voertuigen die zij op naam van anderen huurden. Zij zochten in het hele land woningen uit. Het vermoeden bestaat dat de verdachten in enkele gevallen achterhaalden of de bewoners thuis waren gekomen bijvoorbeeld door een papiertje tussen de voor (of achterdeur te plaatsen) op die manier konden zij achterhalen welke deuren niet werden gebruikt.

Het onderzoeksteam hield dinsdag twee verdachten aan van het netwerk van criminele jongeren dat zij al langer in de peiling hield. Zij werden aangehouden voor witwassen. Het tweetal bleek in korte tijd voor tienduizenden euros aan sieraden, vermoedelijk afkomstig van diverse woninginbraken, te hebben ingeleverd bij juweliers.

Digitaal Opkoop Register

Uit het rechercheonderzoek bleek dat het onmogelijk was om de bij de juweliers ingeleverd sieraden te koppelen aan een woninginbraak. De boekhouding van de ingekochte sieraden bij de juweliers bleek daarvoor vaak te summier en de sieraden zelf waren reeds verkocht of gebruikt. Inmiddels is in samenwerking met degemeente een start gemaakt met de invoering van het Digitaal Opkoop Register. Dit register moet een positieve bijdrage leveren aan enerzijds de wijze van registreren als anderzijds de controle op de sieraden die zijn opgekocht.

Financiele maatregelen

In samenspraak met sociale zaken gaat gekeken worden of het mogelijk is de financiele middelen waar de jongeren geen recht op hebben af te pakken.

Provincie:
Blik op 112: