dinsdag, 16. december 2014 - 11:06

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert
Foto: Archief FBF
Den Haag

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun arbeidsdeelname nauwelijks veranderd.

Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Deze ontwikkeling komt vooral doordat meer vrouwen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Studie en ziekte vormen vaker een reden om af te zien van betaald werk.

Arbeidsdeelname van vrouwen gestegen, maar nog steeds lager dan bij mannen

In 2013 was de bruto-arbeidsparticipatie onder vrouwen 65,4 procent. Dit betekent dat van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar bijna twee derde actief was op de arbeidsmarkt, als werkende of als werkzoekende. In 1998 was dit nog 52,5 procent. Onder mannen van 15 tot 65 jaar nam de arbeidsdeelname tussen 1998 en 2013 nauwelijks toe. In 2013 was deze 78,7 procent.

Vrouwen betreden sinds eind jaren negentig aanzienlijk vaker de werkvloer. In 2013 hadden 733 duizend vrouwen méér dan in 1998 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. Tegenover iedere honderd werkzame mannen stonden in 1998 bijna 66 werkzame vrouwen. In 2013 is dit opgelopen tot 82 werkzame vrouwen per honderd werkzame mannen. Daarmee is de arbeidsdeelname van vrouwen nog steeds aanzienlijk lager dan die van mannen.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):