vrijdag, 3. oktober 2014 - 16:32 Update: 03-10-2014 17:11

Dijsselbloem vindt dat banken nog vaker 'nee' moeten zeggen

Dijsselbloem vindt dat banken nog vaker 'nee' moeten zeggen
Foto: Min. van Financiën
Amsterdam

Over de gevolgen van de crisis voor de relatie tussen bank en klant zegt de minister: ‘Banken moeten, en dat gebeurt al volop, vaker ‘nee’ zeggen’, zegt minister Dijsselbloem vrijdag in een dubbelinterview met NVB-voorzitter Chris Buijink in het blad Bank Wereld.

‘Huishoudens en bedrijven waren gewend geraakt aan makkelijk krediet. Banken faciliteerden dat door grote risico’s te accepteren. De overkreditering van vóór de crisis heeft enorme kosten met zich meegebracht, die nog steeds de bestedingen en dus het economische herstel remmen. Banken, maar ook huishoudens en bedrijven moeten kritisch zijn op de risico’s. Dan stel je de aanschaf van die nieuwe keuken maar even uit’, aldus Dijsselbloem.

De risico’s zijn aanmerkelijk kleiner dan voor de crisis. Niettemin is er voor de banken nog veel werk te doen vindt de minister. ‘Het vertrouwen is broos, dat moeten banken zich goed realiseren’. Voor het herstel van vertrouwen is het volgens de minister ‘cruciaal dat de sector zelf initiatief toont,’ aldus de minister.

Bankierseed 
De minister toont zich een voorstander van de bankierseed zoals de bankensector deze gaat invoeren. ‘Mooi is dat de banken hier het initiatief naar zich toe hebben getrokken. Want de bankierseed draagt pas bij aan cultuurverandering als die door de sector zelf wordt gedragen. Door vast te leggen waar ze voor staan en aan welke standaarden ze willen voldoen, maken banken zich kwetsbaar. Dat is een teken dat ze het menen’.

Boetes 
De minister, tevens voorzitter van de Eurogroep, heeft bezwaar tegen de ‘buitenproportionele boetes die de Verenigde Staten aan banken opleggen. Er worden miljardenboetes uitgedeeld voor overtreding van Amerikaanse sancties waar de betrokken bank zich soms niet eens bewust van is. Ik ben voorstander van stevige normen, strenge toezichthouders en effectieve boetes. Maar dit schaadt het herstel van de Europese bankbalansen’.

NVB-voorzitter Buijink zegt in het interview dat werken aan herstel van vertrouwen een uitdaging blijft voor de bankensector. ‘Iedereen die bij een bank werkt, moet die verantwoordelijkheid voelen.’

Categorie:
Provincie: