donderdag, 8. mei 2014 - 17:46 Update: 03-07-2014 0:36

Drie illegale Indiërs van bouwplaats geplukt

Foto van man op steiger | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Inspectie SZW heeft bij bouwwerkzaamheden in Den Haag drie illegale bouwvakkers aangehouden. De drie zijn afkomstig uit India en hadden geen verblijfsvergunning. Hun werkgever beschikte niet over een tewerkstellingsvergunning om hen hier te laten werken. Zowel de aannemer als de opdrachtgever kunnen een boete verwachten.

Tijdens een reguliere controle constateerden inspecteurs van Inspectie SZW dat bij bouwwerkzaamheden bij een winkel werklieden werkten van Indiase afkomst. Drie mannen, die onder meer bezig waren met het opbouwen van een steiger, bleken zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk te zijn. Zij verbleven illegaal in Nederland en zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

Tegen de aannemer, die ook op de locatie aan het werk was, en tegen de opdrachtgever wordt een boeterapport opgemaakt vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Ook tegen de eigenaar van de naastgelegen woning wordt een boeterapport opgemaakt omdat hij de illegale bouwvakkers opdracht had gegeven, nu de steiger er toch stond, ook werkzaamheden aan de voorgevel uit te voeren. De hoogte van de boete bedraagt maximaal € 12.000,- per persoon.

Provincie:
Tag(s):