dinsdag, 16. december 2014 - 8:06 Update: 16-12-2014 10:40

Eén op de vijf kinderen steeds vroeger en meer slachtoffer van geweld

foto van zinloos geweld | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De veiligheid van kinderen in Nederland moet beter. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert bij het verschijnen van de derde kinderrechtenmonitor.

Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland. Marc Dullaert: "De cijfers tonen aan dat kinderen en jongeren steeds minder de rol van dader hebben. De aanpak op dit punt werpt blijkbaar zijn vruchten af. Daar staat tegenover dat jongeren nog steeds vaak slachtoffer zijn. Dat is zorgelijk." 

De Kinderrechtenmonitor toont dat in 2013 één op de vijf jongeren van 15 tot 18 jaar één of meerdere keren slachtoffer is geweest van een geweldsdelict, vermogensdelict of van vandalisme. Jaarlijks worden circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is gestegen. Tien procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar heeft te maken met pesten via internet. 

Ook is er een stijging van het aantal meldingen van kinderporno, van 19.778 naar 23.278. Er is geen signaal dat het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, afneemt. Het aantal meldingen van kindermishandeling bij het AMK is licht gestegen. 
Daar staat tegenover dat de aanpak van jeugdige daders wel succesvol is. Het aantal minderjarige daders is met 47 procent gedaald ten opzichte van 2007. Ook verblijven er minder jongeren in een justitiële jeugdinrichting. 

Provincie:
Tag(s):