maandag, 8. december 2014 - 19:53

Een seksuele stoornis is niet altijd een probleem

Een seksuele stoornis is niet altijd een probleem
Foto: fbf
Leuven

Niet iedereen die met een seksuele stoornis kampt, beschouwt dat ook als een probleem. Zo blijkt uit een onderzoek bij bijna 2.000 Vlamingen en een online enquête bij 30.000 Vlamingen.

Seksuologe Lies Hendrickx, die haar doctoraat aan het onderwerp wijdde, ziet een leeftijdsgebonden verband tussen seksuele stoornissen en het ervaren van last. “Hoewel de meeste functiestoornissen opdoken op latere leeftijd, is het niet in de oudere leeftijdsgroepen dat we de meeste probleemervaringen optekenden. Jongeren zijn waarschijnlijk gevoeliger voor maatschappelijke verwachtingen en prestatiedrang", zegt seksuologe Lies Hendrickx.

”Het lijkt een evidentie dat wie een seksuele stoornis heeft die ook ervaart als een probleem of last, maar in werkelijkheid is dat vaak niet het geval. Een seksuele functiestoornis, zoals pijn bij het vrijen of het herhaaldelijk uitblijven van een orgasme, mag je immers niet vereenzelvigen met een seksuele disfunctie”, stelt Hendrickx die 30.000 mensen vroeg een vragenlijst in te vullen.

Een seksuele stoornis is niet altijd een probleem

Uit de resultaten die Hendrickx analyseerde bleek dat 44 tot 49% van de bevraagde vrouwen en 35 tot 48% van de mannen met een seksuele functiestoornis kampten. Met de vraag of ze deze stoornis ook daadwerkelijk als een last beschouwden, daalden die cijfers met de helft: 22 tot 24% van de vrouwen en 12 tot 21% van de mannen bleken met een seksuele disfunctie te kampen. Een minderheid zag de stoornis dus ook daadwerkelijk als een probleem.

Relatietevredenheid en communicatie

“Het feit dat niet alle mannen en vrouwen met een seksuele functiestoornis hiervan last ondervinden, wil ook zeggen dat er bepaalde factoren zijn die met ‘last’ samenhangen. Die hebben we specifiek bij vrouwen bekeken”, vervolgt Hendrickx. “Naast de ernst van de stoornis speelden vooral relationele factoren – zoals relatietevredenheid en communicatie met de partner over seks – en faalangst over het seksuele functioneren een doorslaggevende rol.”

Jongeren ondervinden meer last

Hendrickx stelde bovendien een opmerkelijk verband vast tussen functiestoornis, het ervaren van ‘last’ en leeftijd. “Hoewel de meeste functiestoornissen opdoken op latere leeftijd, is het niet in de oudere leeftijdsgroepen dat we de meeste probleemervaringen optekenden. Als jongeren geconfronteerd worden met een functiestoornis, lopen zij meer kans om dat als lastig te ervaren. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt bij maatschappelijke verwachtingen en prestatiedrang.

Vanaf de puberteit moeten jongeren opboksen tegen een hoge norm en worden seksuele stoornissen als abnormaal beschouwd, door de maatschappij en bijgevolg ook door de jongere zelf. Op latere leeftijd staat seks mogelijk minder hoog op de agenda – bijvoorbeeld omdat andere zaken zoals een slechte gezondheid dan een grotere impact hebben. Daardoor zullen seksuele stoornissen veel minder snel als een probleem worden ervaren.”

Categorie: