woensdag, 25. juni 2014 - 9:46 Update: 03-07-2014 0:34

Voor het eerst in twee jaar tijd stijgen de inkomens weer licht

Foto van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

In het eerste kwartaal van 2014 was het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 0,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2013.

Het is de eerste toename in twee jaar tijd. De schuld van huishoudens nam af met 2,4 miljard euro, waarvan 1,8 miljard euro aan uitstaande woninghypotheken. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Toename loonsom zeer bescheiden

Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen en bestaat behalve uit lonen nog uit andere inkomenscomponenten, zoals uitkeringen, inkomens van zelfstandigen en inkomens uit vermogens. De stijging van het inkomen komt deels door een toename van de inkomens uit vermogens, zoals dividenden. Daarnaast namen ook de ontvangsten aan sociale uitkeringen en de inkomens van zelfstandigen iets toe. De toename van de totale loonsom was zeer bescheiden. Dit hangt onder meer samen met de afname van het aantal banen. Gecorrigeerd voor de inflatie nam de loonsom zelfs af.

Categorie: