zaterdag, 27. september 2014 - 13:57 Update: 27-09-2014 19:47

EODD ruimt bommen in uiterwaarden

Twee bommen geruimd in uiterwaarden
Foto: Archief FBF.nl
Deventer

Zaterdag zijn door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) twee bommen onder de spoorbrug over de IJssel in Deventer onschadelijk gemaakt.

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Om 10.30 kon de laatste bom veilig worden gesteld. De doorgaande weg langs de IJssel is inmiddels weer vrijgegeven, fietsers en voetgangers kunnen weer over de spoorbrug en het scheepvaart-, trein- en vliegverkeer kan de ruimingsplek weer passeren.

Dat bommen zijn geruimd om werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier uit te kunnen voeren. Ze werden ontdekt tijdens onderzoek voorafgaand aan die werkzaamheden. De bommen worden verwijderd en op een later moment tot ontploffing gebracht op een daarvoor aangewezen locatie.

Ruimte voor de Rivier
Rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken maar weinig ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren.
De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.

De waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe zorgen er bij Deventer voor dat de IJssel meer ruimte krijgt. Er vinden grootschalige vergravingen van de uiterwaarden plaats. Met het aanleggen van zes nevengeulen over een totale lengte van tien kilometer, wordt het knelpunt op de IJssel bij Deventer - de flessenhals ter hoogte van het historische stadsfront- opgelost.

Provincie:
Tag(s):