dinsdag, 11. februari 2014 - 22:30 Update: 03-07-2014 0:42

Europa sterk verdeeld over genetisch gemanipuleerde mais

Foto van mais | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Brussel

Dinsdag moesten de EU-lidstaten stemmen over het wel of niet invoeren van een nieuw genetisch gemanipuleerd gewas in Europa.

Tijdens het stemmen werd duidelijk dat er een grote verdeeldheid is onder de lidstaten over de genmais 1507 van producent Pioneer, de nieuwe gewijzigde maissoort. Er werd geen meerderheid behaald. Dit schrijft Trouw dinsdag.

Nederland nam dit keer voor het eerst stelling tegen een aanvraag voor introductie van een nieuw genetisch gemanipuleerd gewas in Europa. Duitsland onthield zich dit keer voor het eerst van stemming. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese lidstaten moesten zich vandaag uitspreken over de aanvraag voor het toelaten van genmais 1507 van producent Pioneer. Van de 28 lidstaten stemden 19 lidstaten tegen, 5 waren voor en 4 onthielden zich van stemming. Zo waren bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Spanje voor, maar Italië en Frankrijk falikant tegen. Omdat werd vastgesteld dat de negentien landen net te weinig gewicht in de schaal kunnen leggen voor een gekwalificeerde meerderheid, wordt het dossier nu naar de Europese Commissie doorgestuurd. Die moet nu beslissen wat de volgende stap wordt. De Partij voor de Dieren heeft al laten weten dat ze bang is dat de Europese Commissie nu de aanvraag alsnog goed zal keuren. Op die manier kan ook een precedent geschapen worden voor de andere aanvragen die al klaar liggen. Dan wordt ook de deur opengezet voor nieuwe aanvragen voor het verbouwen van andere gengewassen, zo schrijft Trouw.  De Partij van de Dieren had liever gezien dat Nederland, Duitsland en België (dat zich ook onthield van stemming) een front hadden gevormd en de invoering definitief hadden tegengehouden.

Mocht de Europese Commissie besluiten dat deze genmais in de EU wordt toegelaten dan kunnen de lidstaten zelf een ander beleid hanteren. Maar als de lidstaten gengewassen willen verbieden, moeten ze wel met een wetenschappelijke onderbouwing komen en dat is lastig. De onderzoeken waarop de Europese Commissie zich baseert zijn vertrouwelijk en worden meestal uitgevoerd door de bedrijven zelf

Internationale milieuorganisaties zoals Greenpeace hebben al aan de bel getrokken en stellen dat de genmais slecht is voor vlinders en motten, en mogelijk dus ook voor mensen.

Nu men op zoveel tegenstand stuit,  lijkt het eerder voor de hand te liggen dat de Europese Commissie het besluit over de genmais voor zich uit zal schuiven tot er een nieuwe voorzitter is, Barosso's termijn eindigt dit jaar.

Categorie:
Tag(s):