dinsdag, 21. januari 2014 - 12:09 Update: 03-07-2014 0:44

Ex-agenten veroordeeld voor bedreiging

Foto van agent | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het hof in Den Haag heeft twee inmiddels ex-politieagenten veroordeeld. De twee hebben in augustus 2009 een man weggebracht naar een afgelegen plaats buiten hun district. Een van de agenten heeft de man daar bedreigd.

De weggebrachte man sliep op een grasveldje waar vaak kinderen speelden. De voormalige agenten hebben de man wakker gemaakt en naar hun dienstvoertuig geleid. De man is in het voertuig gaan zitten en de twee agenten zijn met hem gaan rijden. Op een afgelegen plek moest de man uitstappen. Eén van de twee voormalige agenten heeft de man geleid naar bosjes. Daar heeft die agent de man laten knielen, bedreigd met zijn dienstvuurwapen en een schep naast de man in de grond gezet. De andere voormalige agent is bij het politievoertuig blijven staan. Vervolgens zijn de verdachten weggereden. Deze gebeurtenissen zijn in april 2010 bekend geworden bij de politieleiding.

De rechtbank heeft de mannen in eerste aanleg veroordeeld tot respectievelijk 6 maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf plus 240 uur taakstraf. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep dezelfde straffen geëist. Het hof heeft in hoger beroep de man met het grotere aandeel veroordeeld tot 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man met het kleinere aandeel is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 240 uur. Aan deze straf liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Het hof rekent het de beide mannen zeer zwaar aan dat zij een persoon met waarschijnlijk psychische problemen als een pakketje naar een afgelegen plaats hebben gebracht en daar hebben achtergelaten, na hem ernstig bedreigd te hebben. Op een dergelijke wijze mag niet worden omgegaan met mensen. Daar staat het volgende tegenover. Het hof acht het aannemelijk dat in het wijkteam waar beide ex-agenten werkzaam waren het verplaatsen van overlastgevende personen vaker voorkwam. In dit wijkteam was voor politieambtenaren niet concreet duidelijk hoe in een geval als dit gehandeld diende te worden. Echter, de ernstige bedreiging en de overige bijzonderheden van deze zaak brengen mee dat deze gebeurtenissen niet te vergelijken zijn met die andere gevallen van het verplaatsen van overlastgevende personen.

De gevolgen van het bekend worden van het incident zijn voor beide verdachten ernstig geweest. Ze hebben enige tijd vastgezeten. Zij zijn beide ontslagen bij de politie en hebben grote moeite (gehad) ander werk te vinden. De persoon met het geringere aandeel was nog in opleiding en liep stage toen deze gebeurtenissen plaatsvonden. Al deze omstandigheden tegen elkaar afwegend is het hof tot de opgelegde straffen gekomen.