zaterdag, 21. juni 2014 - 9:02 Update: 03-07-2014 0:34

Ex-PVVers Van Klaveren en Bontes beginnen nieuwe partij: Voor Nederland

Foto van Tweede Kamer | Archief FBF.nl
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De ex-PVV'ers Joram van Klaveren en Louis Bontes presenteren zaterdag hun nieuwe partij.

De partij gaat 'Voor Nederland' (VNL) heten. Dit schrijft de Telegraaf zaterdag en is ook te lezen op de website van de nieuwe partij. Bontes en Van Klaveren vormen sinds april samen een fractie in de Tweede Kamer. Bontes werd eind oktober 2013 na een conflict uit de PVV gezet en Van Klaveren stapte eerder dit jaar op na de uitlatingen van  PVV-voorman Geert Wilders over minder marokkanen. De nieuwe partij Voor Nederland gaat een partij worden voor mensen die de VVD te slap vinden en de PVV te radicaal.

Op haar website laat de partij weten dat ze een klassiek-liberale partij wil zijn, die streeft naar economische vrijheid, individuele vrijheid en politieke vrijheid. De partij stelt in haar beginselverklaring:

Wij bepleiten zeer lage belastingen. Wij willen een lage vlaktaks, een lage BTW en een lage vennootschapsbelasting. Veel andere belastingen, zoals de erfbelasting, schenkbelasting en vermogensbelasting willen we volledig schrappen.

Veel meer economische vrijheid betekent veel minder staat en dus een veel kleinere overheid. De verzorgingsstaat gaat wat ons betreft op de schop. Het geld dat we besparen gaat terug naar de mensen die het hebben opgebracht: de belastingbetalers.

De overheid dient zich zoveel mogelijk toe te leggen op haar kerntaken. Eén van die kerntaken is veiligheid. Er moet daarom fors worden geïnvesteerd in politie en defensie. Veiligheid is de voorwaarde bij uitstek voor vrijheid en welvaart. Straffen moeten zwaarder.

Nederland moet weer een soeverein land worden. De Europese Unie moet terug naar haar oorsprong: economische samenwerking.

Kansloze immigratie moet worden gestopt. De integratieproblemen zijn al veel te groot. Wij zijn wars van cultuurrelativisme. Als seculiere partij staan wij voor de Westerse vrijheidstraditie met haar joods-christelijke fundament. Wij verdedigen de Westerse kernwaarden: de democratische-rechtsstaat, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s en de scheiding van kerk en staat.

Wij hanteren een realistisch beeld van de mens: beperkt, met zwaktes en tekorten. Dit betekent dat niet de maatschappij of ‘het systeem’ verantwoordelijk is voor menselijk falen, maar de individuele mens. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Bij ons is er geen ruimte voor socialistische ideeën over de maakbaarheid van de samenleving.

VNL streeft naar vrijheid en verantwoordelijkheid, naar welvaart en veiligheid.

 

 

Provincie: