maandag, 3. maart 2014 - 19:40 Update: 03-07-2014 0:41

Extra geld voor onderwijs, meer personeel in de klas

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In het Herfstakkoord is ruim 500 miljoen euro voor onderwijs uitgetrokken.

Dat geld wordt onder meer gebruikt om het aantal conciërges en klassenassistenten te vergroten. Ook is er geld vrijgemaakt om de kwaliteit van de docenten te verbeteren. En tevens wordt de bezuiniging op het passend onderwijs grotendeels teruggedraaid. Dit schrijft minister Bussemaker van Onderwijs maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer, zo melden verschillende media.

Dat er niet wordt bezuinigd op het onderwijs is te danken aan het Herfstakkoord dat het kabinet sloot met D66, CU en SGP. Er zal in de komende jaren ruim 800 miljoen euro meer worden uitgegeven aan onderwijs, onderzoek en de publieke omroep dan eerder begroot.

De komst van conciëerges en klassenassistenten moet ertoe bijdragen dat de werkdruk voor leraren op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op het MBO wordt verlaagd. Verder wil het kabinet leraren stimuleren om een master te halen.

Om het zittenblijven te voorkomen zet minister Bussemaker (Onderwijs) in op 'meer en betere handen in de klas'. Maar ook worden zomerscholen en schakelklassen ingezet.

Ondanks het feit dat de bezuiniging op het passsend onderwijs op een belangrijk deel wordt teruggedraaid, blijft het wel de bedoeling dat volgend jaar meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar gewone scholen gaan.

 

Provincie: