maandag, 31. maart 2014 - 12:44 Update: 03-07-2014 0:39

Extra ondersteuning aanpak criminaliteit op Curaçao

Curaçao

Nederland biedt extra ondersteuning bij de bestrijding van criminaliteit op Curaçao. Dat hebben minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de minister van Justitie van Curaçao, Nelson Navarro, vandaag afgesproken tijdens een overleg in Den Haag.

Nederland stelt een hoge politiefunctionaris beschikbaar die de korpschef van het Korps Politie Curaçao (KPC) gaat bijstaan bij de bestrijding zware criminaliteit. Samen met het Openbaar Ministerie op Curaçao en de korpsleiding gaat deze politiefunctionaris werken aan een concrete aanpak van de criminaliteit op Curaçao. Die aanpak voorziet onder andere in gerichte inzet van de juiste expertise en kennisoverdracht. Zo nodig kan hierbij tijdelijk gerichte versterking vanuit Nederland worden ingezet. Een stuurgroep van OM, KPC en Nationale Politie onder voorzitterschap van minister van Justitie van Curaçao gaat onder meer de effectiviteit van de gezamenlijke inzet bewaken.

Tijdens het overleg heeft minister Opstelten ook ondersteuning toegezegd bij de aanpak van de zogeheten high impact crimes (zoals inbraken, overvallen en berovingen) en het opzetten van een afpakteam voor het ontnemen van crimineel vermogen. De ministers hebben afgesproken dat Curaçao nu in kaart brengt welke expertise noodzakelijk is.

Verder hebben de ministers Opstelten en Navarro afgesproken dat zij met Sint Maarten en Aruba gaan overleggen over een verlenging van de aanstelling tot eind 2014 van de huidige chef van het Recherche Samenwerkingsteam dat de recherchediensten van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES ondersteunt bij de aanpak van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit.

Tijdens het overleg is ook gesproken over ondersteuning vanuit Nederland bij het bouwen en inrichten van een jeugdinrichting op Curaçao. Minister Navarro zal daartoe een verzoek met een concreet plan voor de inzet indienen bij Nederland. Beide ministers verwachten voor het volgende Justitieel Vierlanden Overleg in juni uitsluitsel te hebben over het verzoek.

Categorie: