maandag, 17. februari 2014 - 15:51 Update: 03-07-2014 0:42

Extra vergunningen voor protonen-therapie

Foto van patiënt in ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Minister Schippers heeft twee nieuwe vergunningen verleend voor het toepassen van protonentherapie. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandagmiddag.

Het gaat om het Amsterdam Proton Therapy Centre (APTC) een samenwerkingsverband tussen het VUMC, het AMC en AVL in Amsterdam en het ZuidOost Nederland ProtonenTherapieCentrum (ZON-PTC) in Maastricht, een samenwerkingsverband tussen UMC Maastricht en Maastro. 

Eerder al verleende zij een vergunning aan het UMC Groningen en aan een samenwerkingsverband van het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft.

Eerder heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bepaald voor welke indicatie protonentherapie tot de stand van de wetenschap mag worden gerekend en dus tot het basispakket behoort. Om tot deze duiding te komen heeft het CVZ advies gekregen van een commissie met onder andere zorgverzekeraars, aanbieders en andere deskundigen.

Na de vergunningverlening is het aan de vergunninghouders om de financiering van de protonenfaciliteit rond te krijgen. Ook kunnen, naargelang de zorgbehoefte van hun verzekerden, verzekeraars zelf kiezen welk centrum of welke centra ze contracteren.