vrijdag, 12. december 2014 - 13:58 Update: 12-12-2014 19:36

FIOD onderzoekt administratie van de afdeling kindergeneeskunde VUmc

FIOD onderzoekt administratie VUmc
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vrijdag bij het VUmc in Amsterdam een onderzoek verricht op de administratie van de afdeling kindergeneeskunde. Dit meldt het VUmc vrijdag.

VUmc heeft aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek van de FIOD.

In december 2012 startte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek naar de administratie van de afdeling kindergeneeskunde over de jaren 2008 tot en met 2011. De NZa vermoedde onregelmatigheden in de registratie en declaratie van medische behandelingen bij deze afdeling. VUmc heeft er rekening mee gehouden dat ook Justitie zich over dit dossier kon gaan buigen.

In december 2012 startte VUmc eveneens, op voorstel van de NZa, een eigen onderzoek, uitgevoerd door externe deskundigen. De NZa stelde dit destijds voor met het doel te komen tot een bestuursrechtelijke afwikkeling van de eventueel aan te treffen onregelmatigheden. Inmiddels heeft VUmc de resultaten van het eigen onderzoek op 16 oktober jl. overgedragen aan de NZa.

In 2014 hebben nagenoeg alle ziekenhuizen, waaronder VUmc, deelgenomen aan een landelijk zelfonderzoek naar de registratie en declaratie van medische behandelingen uitgevoerd in 2012 en 2013. Dit zelfonderzoek toont aan dat zeer veel ziekenhuizen kampen met het juist registreren en declareren van medische behandelingen. Dit komt vooral omdat de regelgeving hiervoor onduidelijk is. ‘Experts van Zorgverzekeraars Nederland, die het onderzoek hebben beoordeeld, hebben VUmc geïnformeerd dat zij dit onderzoek valide vinden’, aldus VUmc.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):