woensdag, 8. oktober 2014 - 18:37 Update: 08-10-2014 18:40

FNV fusie van de baan

FNV fusie van de baan
Den Haag

De leden van het congres van FNV Bondgenoten hebben niet ingestemd met de voorgenomen fusie van de FNV. Een meerderheid van 64% van de 359 congresgangers stemde voor, maar er was een tweederde meerderheid (66,67%) vereist om het fusiebesluit goed te keuren.

Voorzitter Ellen Dekkers van FNV Bondgenoten: ‘Ik ben zwaar teleurgesteld dat het niet gelukt is ons congres te overtuigen, zeker ook nadat andere bonden al ja hebben gezegd. Heel spijtig dat de vakbeweging FNV niet samen sterker door kan. We hebben van ons congres in 2013 de opdracht gekregen de fusie voor te bereiden. Dat is op dit moment mislukt. Het hoofdbestuur zal zijn conclusies trekken en gaan aftreden.’

Vervolgstappen
Ton Heerts, voorzitter FNV: ‘Dat betekent dat déze fusie van de baan is. We zullen ons de komende dagen beraden op de vervolgstappen.’

Het algemeen bestuur van de FNV Vereniging zal de komende dagen met de hoofdbesturen van de fusiepartners FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport beraadslagen over de vervolgstappen die genomen moeten worden.

Hoofdbestuur Bondgenoten treedt af
Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten zal aftreden, bereidt de verkiezingen van een nieuw hoofdbestuur voor en behartigt de lopende zaken tot de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur.

Tag(s):