dinsdag, 30. september 2014 - 11:24

FNV wil controle op uitzendbureaus in pluimveesector

FNV Bondgenoten vraagt Inspectie SZW uitzendbureaus te controleren
Foto: fbf
Amsterdam

De inspectie SZW gaat onderzoek doen naar drie uitzendbureaus op verzoek van FNV Bondgenoten. Uit onderzoek van de vakbond naar de Pluimvee industrie is gebleken dat de cao-afspraken in deze sector niet of nauwelijks worden nageleefd, waardoor met name flexkrachten honderden euro’s per maand mislopen.

Inspectie
Jan Verhoeven, bestuurder FNV Bondgenoten: “In ons onderzoek hebben we tien uitzendbureaus onder de loep genomen. Voor drie van hen hebben we nu aan de Inspectie gevraagd een nalevingsonderzoek te doen.”

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de uitzendkrachten in de Pluimververwerkende industrie een uurloon heeft dat lager is dan het wettelijke minimumloon, doordat de werkgevers het eerste half jaar het uurloon berekenen op basis van een 40-urige werkweek, terwijl dit in deze sector na aftrek van de arbeidstijdverkorting zou moeten gebeuren op basis van een 37,5 urige werkweek.

Ook zijn veel uitzendkrachten in de verkeerde functiegroep ingeschaald of ontvangen geen periodieken. Zo is een flink deel van de uitzendkrachten ten onrechte ingedeeld in de instroomschaal, die specifiek bedoeld is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen. De foutieve indeling in functiegroepen en het niet toekennen van periodieken kost de individuele uitzendkracht op jaarbasis ca. € 6400,- tot € 10.500,-.

De onderzochte uitzendkrachten, die langer dan 26 weken werken, ontvangen geen arbeidstijdverkorting of in plaats daarvan een hoger loon. Alleen al deze laatste schade voor de individuele uitzendkracht komt op jaarbasis neer op ca. € 1800,- tot € 2100,-.

Online petitie
FNV Bondgenoten wil daarom op korte termijn met de werkgeversorganisatie in de pluimvee industrie (Nepluvi) afspraken maken over: nabetaling, betere naleving van de cao-afspraken; gelijk loon voor gelijk werk; terugdringen van doorgeslagen flex . Werknemers uit de sector zijn daarvoor een online petitie pluimvee gestart.

Verhoeven: “We willen er in goed overleg met de werkgevers uitkomen. Als dit niet gebeurt, overwegen we over een paar weken de Inspectie te vragen ook onderzoek te doen naar de andere uitzendbureaus.”

Pluimveeverwerkende industrie
In de Pluimveeverwerkende industrie werken 8.000 werknemers, waaronder 3.000 flexkrachten. Afgelopen zomer  zijn de cao-onderhandelingen van start gegaan. Deze werden door de werkgevers opgeschort, na publicatie van het vakbondsonderzoek.  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):