dinsdag, 29. juli 2014 - 12:34 Update: 29-07-2014 13:02

'Geen aanwijzing voor structurele misstanden optreden Haagse politie'

Den Haag

De waarnemend Nationale ombudsman, Frank van Dooren, vindt geen aanwijzing voor structurele misstanden in het optreden van de politie van Bureau De Heemstraat in Den Haag.

Hij deed onderzoek naar aanleiding van verschillende signalen, waaronder klachten die hij ontving van het 'Actiecomité Herstel van vertrouwen'.

Het onderzoek spitst zich toe op verschillende aspecten van politieoptreden, zoals bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit en ID-controles. De ombudsman geeft op elk van deze onderwerpen handvatten aan politie en burger om escalatie te voorkomen. Van Dooren concludeert: "Politie en burgers moeten zich beiden inspannen om escalatie te voorkomen." 

'Actiecomité herstel van vertrouwen'
In januari 2014 kwam het 'Actiecomité herstel van vertrouwen' bij de Nationale ombudsman. Het comité maakte zich zorgen over politieoptreden in met name de Schilderswijk in Den Haag. Het Actiecomité had zestig klachten over discriminatie en disproportioneel geweldgebruik tegen de bewoners. Van de zestig klachten zijn er 17 geconcretiseerd en door de Nationale ombudsman doorgestuurd naar de onaf-hankelijke klachtencommissie van de politie. Het onderzoek naar deze klachten loopt nog. Een andere aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media over de situatie in de Haagse Schilderswijk.

Geen structurele misstanden
Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich toegespitst op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles, het opnemen van aangiften en klacht-behandeling. Bij geen van de zes onderwerpen heeft de ombudsman in het onderzoek aanwijzingen gevonden voor structurele misstanden. Dat betekent niet dat er niets valt aan te merken op het politieoptreden van Bureau De Heemstraat in de Schilderswijk.

Provincie:
Blik op 112: