dinsdag, 11. maart 2014 - 13:33 Update: 03-07-2014 0:40

Gekozen burgemeester krijgt bredere steun

Foto van burgemeester met ambtsketting | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Er komt een steeds bredere steun voor een gekozen burgemeester. Uit een enquete van Trouw blijkt dat vier jaar geleden nog 16 procent van de raadsleden voor een gekozenen burgemeester was, nu is dit gestegen naar 25 procent.

Het huidige systeem van een burgemeester gekozen door de Kroon blijft toch de voorkeur behouden. Maarliefst 70 procent wil het nog bij het oude houden. Bij de keuze van een nieuwe burgemeester doet de gemeenteraad een advies, dat in principe altijd wordt overgenomen.