woensdag, 5. maart 2014 - 9:30 Update: 03-07-2014 0:41

Gemeenteraads-verkiezingen kunnen VVD en PvdA de kop kosten

foto van politieke stemmen tellen | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Voor ruim één op de drie kiezers (35%) is het nog onduidelijk op welke partij zij gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau BMC. De groep twijfelende kiezers is veel groter dan in 2010, toen nog maar 16% voor de verkiezingen zijn keuze nog niet had gemaakt.

Partijen kunnen de eindsprint dus in gaan zetten. Vooral kiezers die de vorige keer de op de PvdA en op de VVD hebben gestemd, twijfelen nu nog over hun keuze. Ook vrouwen, jongeren en kiezers in de grote steden weten vaker dan anderen nog niet op welke partij ze gaan stemmen.

Kiezers wisselen minder vaak van partij
Ongeveer een op de zeven kiezers (14%) gaat op een andere partij stemmen dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat is flink minder dan in 2010, toen ruim een kwart van de kiezers (27%) overwoog van partij te switchen. Dat lijkt erop te duiden dat de verkiezingen wat minder veranderingen teweeg zullen brengen in de samenstelling van de gemeenteraden.
Onvrede en vertrouwen in kandidaten
Ontevredenheid over het gemeentebestuur of het vertrouwen dat men stelt in een bepaalde politicus is vaak reden om op een andere partij te stemmen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers die ontevreden zijn over het gemeentebestuur of over de lokale politiek wisselen vaker van partij (29% resp 21%) dan andere kiezers. Ook kiezers die zich meer door een persoon op de kandidatenlijst laten leiden dan door de partij, zijn verhoudingsgewijs vaak (37%) van plan om bij deze verkiezingen op een andere partij te stemmen. Verder valt het op dat de partijtrouw bij vrouwen groter is; mannen wisselen wat eerder van partij bij de gemeenteraadsverkiezingen (16%).

Nieuwe kiezers hebben een voorkeur voor PVV, SP en D66
Ongeveer een op de tien kiezers (9%) had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog geen stemrecht. Vooral de PVV, SP en D66 weten veel van deze nieuwe kiezers aan zich te binden. Bij de PVV bestaat 39% uit nieuwe kiezers, bij de SP is dat percentage 21% bij D66 20%.
Lage stemintentie
De stemintentie is gelijk aan de opkomst van 2010. 54% geeft aan zeker te gaan stemmen. Dit levert een verwachte opkomst op tussen 49 en 59%. De meest genoemde reden om niet te stemmen is ‘geen interesse’ (31%). Ook het geringe vertrouwen in de politiek (18%) is voor kiezers een reden om niet te gaan stemmen.

Lokale overwegingen spelen een grotere rol bij stemkeuze

De invloed van het gemeentelijke beleid op de stemkeuze nam sinds 2002 af en zette zich voort tot 2010. Maar dit jaar spelen lokale overwegingen juist een grotere rol. 38% kiest vooral op basis van lokale overwegingen, 31% kiest vooral op basis van landelijke afwegingen en 27% op basis van zowel landelijke als lokale afwegingen. Dat betekent dat nog steeds een meerderheid van 58% zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in enige mate laat leiden door landelijke overwegingen.
Zorg en welzijn krijgt topprioriteit in beleid
De prioriteiten zijn: 1. Zorg en Welzijn (door 24% bovenaan gezet). 2. Werkgelegenheid (door 15% bovenaan gezet). 3. Veiligheid (door 11% bovenaan gezet).

Provincie:
Tag(s):