woensdag, 19. november 2014 - 15:34 Update: 19-11-2014 20:12

'Geweld bij treinkaping De Punt binnen de grenzen'

'Beëindiging treinkaping ging volgens geldende geweldsinstructie'
Foto: Archief EHF
Assen/Den Haag

Er zijn in het archiefonderzoek, naar de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977 door precisieschutters en mariniers, geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat het besluit tot ingrijpen destijds onzorgvuldig, onvolledig of onjuist is geweest. Dit schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdagmiddag naar aanleiding van het verrichte onderzoek.

Het optreden berustte op een toereikende wettelijke grondslag. Het bevoegd gezag en de politieke ambtsdragers waren zich ten volle bewust van de details van het bevrijdingsplan en de risico’s voor de gegijzelden, de mariniers en de gijzelnemers. Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. 

‘De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard. Het uitgeoefende geweld door de precisieschutters en de mariniers viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard’, aldus het ministerie.

De actie om de gegijzelden in de trein te bevrijden, kostte het leven aan zes gijzelnemers en twee gegijzelden. 49 gegijzelden werden bevrijd. Drie gijzelnemers werden aangehouden. Zes gegijzelden, twee mariniers en een gijzelnemer raakten gewond. 

Provincie:
Tag(s):