donderdag, 13. maart 2014 - 13:46 Update: 03-07-2014 0:40

Groningers mogen reageren op conceptbesluit gaswinning

Groningers mogen reageren op conceptbesluit gaswinning
Groningers mogen reageren op conceptbesluit gaswinning
Den Haag/Groningen

Groningers kunnen vanaf vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april reageren op het conceptbesluit op het gewijzigde winningsplan voor gaswinning uit het Groningenveld.

Het conceptbesluit dat is uitgewerkt door het Ministerie van Economische Zaken moet er voor zorgen dat de effecten van gaswinning beperkt worden. De wijzigingen in het winningsplan van NAM gaan over de geleidelijke afname van de productiecapaciteit en de beheersing van het door de gasproductie veroorzaakte risico op aardbevingen, aldus het ministerie.
Zienswijzen
Een reactie op het conceptbesluit wordt ook wel een ‘zienswijze’ genoemd. Alle zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit wordt in augustus 2014 ter inzage gelegd. Bij het besluit wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel beroep op het definitieve besluit instellen bij de Raad van State.
Hoe kunt u reageren?
Van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 kunt u zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen.

Provincie: