dinsdag, 8. april 2014 - 20:43 Update: 03-07-2014 0:38

Van Hattem mag onder verscherpt toezicht weer slachten

Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Dodewaard

Van Hattem in het Gelderse Dodewaard mag onder verscherpt toezicht weer dieren slachten. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag.

De NVWA heeft de schorsing van Van Hattem Vlees B.V. op voorwaarden opgeheven. Dit betekent dat het slachthuis weer dieren mag gaan slachten.

Verscherpt toezicht
Het slachthuis blijft wel onder verscherpt toezicht van de NVWA staan. Dit betekent dat er tijdens de slacht continu een dierenarts en een inspecteur van de NVWA aanwezig zijn. Daarnaast zal de NVWA regelmatig (onaangekondigde) inspecties uitvoeren om te zien of het bedrijf zich houdt aan de regels voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Ook voert de NVWA elke 2 maanden een audit uit bij het bedrijf.

De NVWA had de erkenning van het slachthuis op 18 februari 2014 geschorst, omdat het bedrijf er niet in slaagde het traceringsysteem zo in te richten dat partijen vlees goed getraceerd konden worden.

Proefgedraaid
Het bedrijf heeft in de tussentijd een plan van aanpak voor het traceringsysteem bij de NVWA ingeleverd en een week ‘proefgedraaid’ onder verscherpt toezicht van de NVWA. Naar aanleiding hiervan heeft de NVWA besloten de schorsing van de erkenning onder voorwaarden op te heffen.