dinsdag, 11. november 2014 - 13:24

Hoge Raad laat veroordeling voor grooming in stand

Webcam voor computerscherm | Archief
Foto: archief
Den Haag

De Hoge Raad heeft vandaag een veroordeling van een man voor grooming in stand gehouden. In zijn uitspraak gaat de Hoge Raad nader in op wat onder grooming moet worden verstaan.

Het gaat in deze zaak om een man van 25 jaar die via internet contact legt met een 11-jarig meisje. Hij doet zich voor als 20-jarige, probeert het vertrouwen van het meisje te winnen en dringt voortdurend bij haar aan op een ontmoeting met het oog op het hebben van seks met het meisje.

Het hof veroordeelde hem op basis daarvan wegens grooming tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 7 voorwaardelijk. Advocaat-generaal Spronken adviseerde de Hoge Raad de zaak over te laten doen. Volgens haar is er meer nodig dan deze handelingen van de verdachte om hem te kunnen veroordelen voor grooming. Om van grooming te kunnen spreken moet er volgens haar een concreet voorstel voor een ontmoeting zijn en moet de verdachte iets doen om die ontmoeting te realiseren, zoals bijvoorbeeld  op weg gaan naar de afgesproken plaats.

Volgens de Hoge Raad zou dat de lat voor grooming te hoog leggen. Voldoende is dat de man bij herhaling aandrong op een ontmoeting met het meisje op concrete plaatsen en tijdstippen. Dat hij er op aandrong dat die ontmoeting snel zou plaatsvinden. Dat hij het meisje onder druk zette en dat hij haar zijn telefoonnummer gaf om een afspraak te kunnen maken. Op basis daarvan kon het hof de verdachte voor grooming veroordelen.

 

Provincie: