dinsdag, 7. oktober 2014 - 10:31 Update: 07-10-2014 18:27

Honderden ‘saldinisten’ krijgen bezoekje van de FIOD

Belastingdienst stuurt brief naar honderden ‘saldinisten’
Foto: Archief FBF
Den Haag

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket zes strafrechtelijke onderzoeken naar in totaal elf verdachten, die vermoedelijk onverklaarbaar vermogen bezitten en die dit voor de Belastingdienst proberen te verbergen door dit rond de jaarwisseling op te nemen van hun bankrekening.

Deze personen worden verdacht van witwassen en belastingfraude. De verdachten probeerden bij elkaar miljoenen euro’s buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Dat vermogen is niet verklaarbaar uit hun reguliere inkomsten. Zij zullen deze week worden gehoord door de FIOD.

Belastingdienst stuurt brief naar honderden ‘saldinisten’

Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU.

De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. In de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet het banksaldo op 1 januari vermeld worden. Over het vermogen inclusief contant geld moet belasting afgedragen worden.

De Belastingdienst stuurt de honderden ‘saldinisten’ komende week een brief. In de brief wordt de belastingplichtige erop gewezen dat ook contant geld boven een bepaald bedrag moet worden opgegeven als vermogen in de aangifte inkomstenbelasting. Indien er sprake is van onverklaarbaar vermogen, dan is de Belastingdienst uiteraard ook geïnteresseerd in de bron en de mogelijke belastingheffing daarover. Enkele bijzondere gevallen  zal de Belastingdienst nader onderzoeken. Zo zijn er situaties bekend waarin een belastingplichtige zijn vermogen tijdelijk heeft overgeboekt naar een vereniging waar hij als vrijwilliger of bestuurder aan verbonden is.

Zes strafrechtelijke onderzoeken

De FIOD is zes strafrechtelijke onderzoeken gestart naar in totaal elf ‘saldinisten’ uit de gemeenten Opsterland, Dongen, Almere, Roosendaal, Zoetermeer en een plaats in Gelderland. Het gaat om personen bij wie het vermogen dat van de rekening wordt gehaald niet verklaarbaar is uit de reguliere inkomsten. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is. De verdachten haalden meerdere jaren achter elkaar rond de jaarwisseling bedragen tussen de circa 100.000 en 800.000 euro van hun rekening.

Provincie:
Tag(s):