dinsdag, 22. juli 2014 - 10:44 Update: 22-07-2014 12:49

'Huiselijk geweld neemt toe tijdens de zomervakantie'

huiselijk geweld toename
Foto: fbf
Den Haag

Den Haag, 22 juli 2014 – Uit internationaal onderzoek blijkt dat huiselijk geweld met circa 20% toeneemt tijdens de zomer. Ook in Nederland is deze toename zichtbaar. “Het is warmer, er wordt meer gedronken en families brengen meer tijd met elkaar door dan normaal.

Dat leidt tot irritaties en daardoor kan het snel escaleren in een gezin”, legt Ivonne Fong-Pien-Joe van het Steunpunt Huiselijk Geweld uit. Voor betrokkenen en kinderen is het lastig om zelf hulp te zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat omstanders in actie komen wanneer zij huiselijk geweld in hun omgeving vermoeden.

Wereldwijd hebben wetenschappers onderzoek gedaan naar huiselijk geweld tijdens de zomerperiode, waaronder de Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse. Uit dit onderzoek blijkt dat huiselijk geweld circa 20% toeneemt in de zomervakantie. “In de aanloop naar de vakantie stijgt de stress al. Werk moet worden afgerond, thuis van alles geregeld en de tassen ingepakt”. Tijdens de vakantieperiode kunnen spanningen hoog oplopen wanneer het hele gezin dagen- of zelfs wekenlang op elkaars lip zit. Daarnaast speelt het warme weer mee en drinken mensen meer alcohol als zij vrij zijn. “We zien ook dat de crisis een rol speelt. Niet iedereen heeft geld voor uitjes of een vakantie, maar mensen willen toch leuke dingen doen als ze vrij zijn. Helemaal als ze kinderen hebben. Dit kan voor irritaties en stress zorgen binnen een gezin”, aldus Fong-Pien-Joe.

Omstanders in actie
Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld. Daarnaast zijn er naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Slachtoffers en plegers vinden het moeilijk om er over te praten. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Hulp van buiten is hierdoor bijna altijd nodig om het geweld te stoppen. Daarom is het belangrijk dat omstanders bij vermoedens van huiselijk geweld actie ondernemen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: