vrijdag, 31. oktober 2014 - 11:00 Update: 02-11-2014 14:05

IGZ blijft medische zorg voor asielzoekers nauwgezet volgen

IGZ:risico's aan snelle opvang nog meer asielzoekers
Foto: Archief EHF
Utrecht

Snelle uitbreiding van de opvang van asielzoekers kan leiden tot risico’s in de medische zorg. Hier heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gewaarschuwd.

‘We zijn positief over de medische zorg voor asielzoekers in vier nieuwe opvanglocaties’, stelt IGZ maar vraagt de betrokken partijen om aandacht voor deze risico’s.

Om een indruk te krijgen van hoe de medische basisvoorzieningen er geregeld zijn, bezocht de IGZ vier van de elf nieuwe opvanglocaties die tussen september 2013 en juli 2014 geopend zijn. De inspectie kreeg tijdens de bezoeken een positieve algemene indruk. De resultaten van deze vier bezoeken zijn overigens niet te vertalen naar alle nieuwe opvangcentra.

Ondanks de positieve algemene indruk, waarschuwt de inspectie voor mogelijke risico’s in de medische zorg voor asielzoekers bij het snel uitbreiden van het aantal opvangplaatsen. Zo kan er onbegrip en ontevredenheid bij asielzoekers ontstaan door beperkte informatie over de organisatie van de huisartsenzorg. 

Door de grote instroom van asielzoekers ontstaat het risico dat asielzoekers met een zorgbehoefte niet snel genoeg in beeld komen bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) dat verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg. Een ander risico dat op de loer ligt bij snelle uitbreiding van de opvang is dat de screening op tuberculose onvoldoende is of dat kinderen van asielzoekers niet tijdig worden gevaccineerd tegen infectieziekten.

De inspectie vraagt daarom aan COA, GC A en GGD GHOR Nederland om haar binnen zes weken te informeren over hoe ze bij verdere uitbreiding van de opvangcapaciteit deze risico’s zo klein mogelijk maken en in de gaten houden. De IGZ blijft de medische zorg voor asielzoekers nauwgezet volgen. De komende maanden volgen weer inspectiebezoeken aan nieuwe opvangplaatsen.

Categorie:
Provincie: