maandag, 3. februari 2014 - 17:25 Update: 03-07-2014 0:43

IGZ:zwangere asielzoekster heeft tolk nodig

IGZ:zwangere asielzoekster heeft tolk nodig
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Zwangere asielzoeksters hebben baat bij de inzet van professionele tolken en de medische overdracht bij overplaatsing moeten beter voor verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers.

Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek naar de geboortezorg aan asielzoekers.

Uit onderzoek blijkt dat asielzoekers een verhoogd risico hebben op zwangerschapscomplicaties en op sterfte van moeder en kind rond de geboorte. De geboortezorg aan asielzoekers kent specifieke risico’s, namelijk onbekendheid met het systeem van geboortezorg in Nederland, communicatieproblemen/laaggeletterdheid, discontinuïteit door overplaatsingen/verhuizingen, discontinuïteit bij verwijzing in de keten en gebrek aan tijdige beschikbaarheid van (niet acuut) vervoer rond de bevalling.

Om te onderzoeken of er sprake is van verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers, deed de inspectie onderzoek bij de netwerken voor geboortezorg aan asielzoekers rond 9 van de 33 opvanglocaties in Nederland.

De inspectie zag dat zorgverleners en andere betrokken, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), over het algemeen intensieve en specifieke aandacht hebben voor de zwangere asielzoekers. Ook namen betrokken zorgverleners taken en verantwoordelijkheden van elkaar over als een ander in gebreke bleef bij het naleven van de normen. De grote mate van inzet en betrokkenheid van de netwerkpartners leidde tot tevredenheid over de geboortezorg bij de geïnterviewde asielzoekers.

Ondanks deze betrokkenheid en de inzet moeten er nog een aantal zaken worden verbeterd. De inspectie concludeert dat professionele tolken nog onvoldoende werden ingezet en dat de continuïteit van zorg bij overplaatsing of verhuizingen niet was geborgd. De inspectie heeft maatregelen opgelegd aan de verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties die niet aan de normen voldeden. Daarnaast heeft de inspectie aanbevelingen gedaan aan het COA voor de opvanglocaties die niet aan de normen voldeden.

De inspectie heeft ook landelijke aanbevelingen gedaan aan het COA, het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De inspectie wil hiermee bereiken dat rondom elke zwangere asielzoeker een netwerk bestaat waarin zorgverleners en andere betrokken partijen goed samenwerken om de risico’s te minimaliseren.

Categorie: